ابزار نصب پانل

ابزارهای ٖPVC با داشتن زوایای استاندارد برای پوشش حدفاصل و گوشه های بین دو یا چند پانل در حین نصب به کار می رود که به دو شکل بدون روکش و همچنین روکش دار به جهت بالابردن ظرافت نصب در پانل ها، در ابعاد و اشکال متفاوت قابل عرضه می باشد.