اخبار

تایل 60*60 سی پان

این دسته از پانل های سی پان با طول و عرض 60 سانتی متر و ضخامت 8 میلی متری جایگزین مناسبی از لحاظ استحکام و کیفیت نسبت به دیگر سازه های سقفی است که با وزنی سنگین و با براقیتی قابل توجه تولید و روانه بازار مصرف می گردد.