هلالی

این دسته از پانل های سی پان، در عرض ۲۰ سانتی متر و ضخامت ۲ میلیمتری،در بسته های ۱۰ عددی و طول ۶ متر، جهت استفاده خارجی در سازه ها و مسقف کردن سقف ساختمانها، پارکینگها و همچنین سقف و دیوار سوله استفاده می شود تا با مقاومت بالای خود نسبت به ضربه و آب و همچنین حائل بودن در برابر حرارت و نورخورشید بتواند موجب رضایتمندی مشتریان را فراهم نماید.

دانلود نقشه با کیفیت بالا