پانل سفید

این دسته از پانل های سی پان، در بسته های ۲۰ عددی تولید و روانه بازار مصرف می گردد.