چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران-93
پنجمین نمایشگاه صنعت در و پنجره تهران-92
ششمین نمایشگاه در و پنجره تبریز-آبانماه 93
ششمین نمایشگاه صنعت در و پنجره تهران-93
پنجمین نمایشگاه بین المللی میدکس تهران-93
کارآفرین برتر سال 94
واحد نمونه صنعتی استان اصفهان در سال 93
صادر کننده نمونه استانی در سال 93
همایشها و جشنواره ها
نمایشگاه بین المللی میدکس 95 تهران
نمایشگاه بین المللی در وپنجره 95 تهران
صادرکننده نمونه استان اصفهان سال95
کسب عنوان صادرکننده نمونه ملی
هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران